Freya Pháp Là The Herald. Ổng nói là ổng đã sẵn sàng hành động, và có lẽ ông nghĩ vậy, nhưng sự thật là, ông ta là một sứ giả, và các tin nhắn được không bao giờ sẵn sàng cho những gì sắp tới. Đặc biệt là khi Matt Williams mang lại"không có gì"với anh ta. Không chỉ là những cây gậy, những đòn roi, các Roi ông kéo, Freya sẽ khóc. Có điều gì đó về thái độ của mình. Cô nhanh chóng nhận ra nó không phải là về cảm giác cũng hay bị nhầm lẫn. Nó không phải về tinh ranh của mình. Matt sẽ cho cậu vị trí của mình trong vũ trụ. Sâu thẳm, anh biết vị trí của mình là ở đây, trên trái Đất, trong bùn, và nó gây sex thu dam moi nhat ra nước mắt.

Trực tuyến tình mục của một tương tự khiêu dâm doctorpol.rudeo